Kolonoskopie

Poznámky k článku "Optimalizace střevní přípravy před kolonoskopií"


 • minimálně 7 dnů vysazení preparátů železa
 • 5 dnů předem vynechat potravu, která obsahuje hrubé zbytky, zrna, slupky( pečivo s mákem, celozrnné pečivo, pečivo se skořicí, hrozny  kiwi, angrešt, rjčata , meloun, papriky atd.)
 • u přípravků k prázdnění 
  • FORTRANS - je bezpečný pro pacienty s ren. insuf, srdečním selháním, jaterní ci.. u těchto onemocnění není vhodný Picoprep


T1 tumory postižení submukózyRozhodující pro riziko metastázování do lymfatických uzlin je hloubka invaze do submukózy. 

Je-li invaze pouze do sm1 (superficiální třetina), je riziko metastazování nízké 2 %
Invaze do sm2 (střední třetina) je riziko metastazování  8 %

Invaze do sm3(distální třetina) je riziko metastazování  23 %

Neoadjuvantní chemoradioterapie ca rectaRektum se podle vzdálenosti tumoru od análního okraje dělí na

dolní rektum < 5 cm. (rigidní a flexibilní rektoskopie)  do 4 cm ( NMR)
střední rektum 5–10 cm (rigidní a flexibilní rektoskopie)  více jak 4 -10 cm ( NMR)
horní rektum >10–15 cm (rigidní a flexibilní rektoskopie)  více jak 8-12 cm ( NMR)


pozn. u NMR měřeno od anorektální junkce

Léčba na základě multidisciplinárního týmu

Velmi časné karcinomy (některé cT1)

U velmi časných stadií T1 N0 M0 zvážit provedení transanální endoskopické mikrochirurgie (TEM), cílem je R0 resekce. 
Pokud není R0 resekce dosaženo nebo jsou přítomny rizikové faktory (nízká diferenciace, cévní invaze, hlubší infiltrace do submukosy T1sm (2?),3 nebo T2 je riziko lokální recidivy vysoké a mělo by následovat radikální resekční řešení, v individuálních případech lokální radioterapie nebo chemoradioterapie.
U nádorů středního a horního rekta bez neoadjuvance, za předpokladu kvalitně provedené resekce rekta a totální mezorektální excize, čisté mesorektální fascie a pokud není extramurální vaskulární invaze.

Časné karcinomy (cT1-2, příznivé cT3 N0, mesorektální fascie bez infiltrace podle MRI – mrf-)

 • samostatná chirurgická léčba.

Středně pokročilé karcinomy (cT3 – některé cT4a), N+, mrf-

 • neoadjuvantní radioterapie + chemoterapie (bolusový nebo kontinuální 5-fluorouracil nebo kapecitabin), pak chirurgická léčba.
U nádorů středního a horního rekta není nutná neoadjuvance pokud je předpoklad, že bude kvalitně provedena resekce rekta a totální mezorektální excize, je čistá mezorektální fascie a pokud není extramurální vaskulární invaze.

Lokálně pokročilé karcinomy (některé cT3, některé cT4a, všechny cT4b)

 • neoadjuvantní radioterapie + chemoterapie (bolusový nebo kontinuální 5-fluorouracil nebo kapecitabin),
 • krátký kurz radioterapie s následnou operací - akcelerovaná RT 5x 5Gy- operace do 11 dnů či po 6-8 týdnech (zde je využitá downstag. snížení pooperačních komplikací
  • využití: starší pacienti, komorbidity, nízce sedící tumory
  • srovnání s klasickou CH-RT- nižší toxicita,chirurgické komplikace není rozdíl, naopak vyšší u protrahované RT, nejsou rozdíly v lokálních recidivách, parametrech přežití ani pozdní toxicitě
 • u velmi lokálně pokročilých nádorů možnost podání předoperační systémové chemoterapie s následnou chemoradioterapií a chirurgickou léčbou.
Obecná pravidla
Předoperační (neoadjuvantní) radioterapie ± chemoterapie má přednost, je to léčba více efektivní a méně toxická ve srovnání s pooperační (adjuvantní) terapií. Adjuvantní radioterapie ± chemoterapie je vhodná jen pro jednotlivé případy, kdy předoperační léčba provedena nebyla.
Podobně jako u karcinomů kolon může být podána adjuvantní chemoterapie u nádorů rekta III. klinického stadia a rizikových nádorů II. klinického stadia, ale úroveň důkazů o účinnosti je zde výrazně menší než u nádorů kolon. V případě podání adjuvantní chemoterapie je celková doba neoadjuvantní chemoradioterapie a adjuvantní chemoterapie 6 měsíců.

Zdroj: Modrá kniha

Polypy

Polypy


Stupeň tzv. maligního potenciálu (riziko maligní transformace) se zvyšuje od tubulárních k vilózním adenomům. 
Tubulární adenomy jsou nejčastější - až 80% adenomů, 
vilózní adenomy tvoří 3-16% a 
tubulovilózní 8-16%. 

Maligní změny jsou popisovány u 4-5% tubulárních adenomů, u 17-22% tubulovilózních a u 40-50% vilózních adenomů. 

Současně je prokázáno nebezpečí maligních změn v závislosti na velikosti polypů.

Adenomy malé - menší než 1 cm dávají vznik karcinomu v méně než 1%, adenomy 1-2 cm velké v 6- 0%, 
při velikosti 2-3 cm je riziko maligního zvratu 30%, 
při velikosti 3-4 cm 45% a 
nad 4 cm 70%. 


Nádorová transformace  probíhá v několika stupních. Dysplázie a adenomy jsou procesy omezené pouze na sliznici. Stejně tak i neinvazivní karcinomy jsou omezeny pouze na sliznici (karcinoma in situ nebo karcinom intramukózní). Karcinom rostoucí  infiltrativně přes lamina muscularis mucosae do submukózy se označuje jako karcinom invazivní. Tento invazivní karcinom již může metastazovat.

Zdroj
Doporučené postupy GE společnosti

Šest, nebo tři měsíce adjuvantní chemoterapie pro kolorektální karcinom stadia III?

Onkozpravodaj - Šest, nebo tři měsíce adjuvantní chemoterapie pro kolorektální karcinom stadia III?


Závěr.  • 3měsíční adjuvantní chemoterapie režimem CapOX je novým standardem u pacientů s CRC stadia III (pT1–3 pN1) 
 • Pokud z nějakého důvodu musí být pacient léčen režimem FOLFOX, například nemocní s antikoagulací warfarinem, u něhož je známá léková interakce s kapecitabinem, je 6měsíční léčba jednoznačně vhodná jen pro nemocné s nádory pT4 nebo pN2.

Iron and colorectal cancer: evidence from in vitro and animal studies | Nutrition Reviews

Iron and colorectal cancer: evidence from in vitro and animal studies | Nutrition Reviews


...There is evidence to support the hypothesis that excess iron is associated with increased risk of colorectal cancer, implying that both dietary iron and body iron status increase cancer risk.7–9 There are two distinct routes of exposure of colonic tissue to iron: 1) excess dietary iron (exogenous) passing through the gastrointestinal tract, which may have a local colonic effect directly from the lumen, and 2) excess body iron stores and elevated serum iron (endogenous), which may have deleterious effects on target organs and cells. In a normal individual, the amount of iron absorbed is usually no more than 10% of the amount of iron ingested. Consequently, a significant fraction of dietary iron remains unabsorbed in the small intestine and may enter the colon.10 A number of human and animal studies have demonstrated an association between dietary and total body iron stores, with both being risk factors for the development of colorectal cancer.7,11–13 These studies have been reviewed elsewhere in the literature and will not be covered in detail here.13 Collectively, they support the belief that excess iron is associated with an increased risk of colorectal cancer; however, the source of excess iron (i.e., exogenous or endogenous) is still not clear.... 

Kolonoskopie

Poznámky k článku "Optimalizace střevní přípravy před kolonoskopií" minimálně 7 dnů vysazení preparátů železa 5 dnů předem vy...