Příspěvky

Kolonoskopie

Poznámky k článku "Optimalizace střevní přípravy před kolonoskopií"


minimálně 7 dnů vysazení preparátů železa5 dnů předem vynechat potravu, která obsahuje hrubé zbytky, zrna, slupky( pečivo s mákem, celozrnné pečivo, pečivo se skořicí, hrozny  kiwi, angrešt, rjčata , meloun, papriky atd.)u přípravků k prázdnění FORTRANS - je bezpečný pro pacienty s ren. insuf, srdečním selháním, jaterní ci.. u těchro onemocnění není vhodný Picoprep

T1 tumory postižení submukózy

Rozhodující pro riziko metastázování do lymfatických uzlin je hloubka invaze do submukózy. 

Je-li invaze pouze do sm1 (superficiální třetina), je riziko metastazování nízké 2 %
Invaze do sm2 (střední třetina) je riziko metastazování  8 %

Invaze do sm3(distální třetina) je riziko metastazování  23 %

Neoadjuvantní chemoradioterapie ca recta

Rektum se podle vzdálenosti tumoru od análního okraje dělí na

dolní rektum < 5 cm. (rigidní a flexibilní rektoskopie)  do 4 cm ( NMR)
střední rektum 5–10 cm (rigidní a flexibilní rektoskopie)  více jak 4 -10 cm ( NMR)
horní rektum >10–15 cm (rigidní a flexibilní rektoskopie)  více jak 8-12 cm ( NMR)

pozn. u NMR měřeno od anorektální junkce

Léčba na základě multidisciplinárního týmu

Velmi časné karcinomy (některé cT1)U velmi časných stadií T1 N0 M0 zvážit provedení transanální endoskopické mikrochirurgie (TEM), cílem je R0 resekce.  Pokud není R0 resekce dosaženo nebo jsou přítomny rizikové faktory (nízká diferenciace, cévní invaze, hlubší infiltrace do submukosy T1sm (2?),3 nebo T2 je riziko lokální recidivy vysoké a mělo by následovat radikální resekční řešení, v individuálních případech lokální radioterapie nebo chemoradioterapie.
U nádorů středního a horního rekta bez neoadjuvance, za předpokladu kvalitně provedené resekce rekta a totální mezorektální excize, čisté mesorektální fasci…

Polypy

Polypy
Stupeň tzv. maligního potenciálu (riziko maligní transformace) se zvyšuje od tubulárních k vilózním adenomům.  Tubulární adenomy jsou nejčastější - až 80% adenomů,  vilózní adenomy tvoří 3-16% a  tubulovilózní 8-16%. 
Maligní změny jsou popisovány u 4-5% tubulárních adenomů, u 17-22% tubulovilózních a u 40-50% vilózních adenomů. 
Současně je prokázáno nebezpečí maligních změn v závislosti na velikosti polypů.
Adenomy malé - menší než 1 cm dávají vznik karcinomu v méně než 1%, adenomy 1-2 cm velké v 6- 0%,  při velikosti 2-3 cm je riziko maligního zvratu 30%,  při velikosti 3-4 cm 45% a  nad 4 cm 70%. 

Nádorová transformace  probíhá v několika stupních. Dysplázie a adenomy jsou procesy omezené pouze na sliznici. Stejně tak i neinvazivní karcinomy jsou omezeny pouze na sliznici (karcinoma in situ nebo karcinom intramukózní). Karcinom rostoucí  infiltrativně přes lamina muscularis mucosae do submukózy se označuje jako karcinom invazivní. Tento invazivní karcinom již může metastazovat.

Zdroj
Do…

Šest, nebo tři měsíce adjuvantní chemoterapie pro kolorektální karcinom stadia III?

Onkozpravodaj - Šest, nebo tři měsíce adjuvantní chemoterapie pro kolorektální karcinom stadia III?


Závěr. 

3měsíční adjuvantní chemoterapie režimem CapOX je novým standardem u pacientů s CRC stadia III (pT1–3 pN1) . Pokud z nějakého důvodu musí být pacient léčen režimem FOLFOX, například nemocní s antikoagulací warfarinem, u něhož je známá léková interakce s kapecitabinem, je 6měsíční léčba jednoznačně vhodná jen pro nemocné s nádory pT4 nebo pN2.

Curcumin Sensitizes Silymarin to Exert Synergistic Anticancer Activity in Colon Cancer Cells

Iron and colorectal cancer: evidence from in vitro and animal studies | Nutrition Reviews

Iron and colorectal cancer: evidence from in vitro and animal studies | Nutrition Reviews
...There is evidence to support the hypothesis that excess iron is associated with increased risk of colorectal cancer, implying that both dietary iron and body iron status increase cancer risk.7–9 There are two distinct routes of exposure of colonic tissue to iron: 1) excess dietary iron (exogenous) passing through the gastrointestinal tract, which may have a local colonic effect directly from the lumen, and 2) excess body iron stores and elevated serum iron (endogenous), which may have deleterious effects on target organs and cells. In a normal individual, the amount of iron absorbed is usually no more than 10% of the amount of iron ingested. Consequently, a significant fraction of dietary iron remains unabsorbed in the small intestine and may enter the colon.10 A number of human and animal studies have demonstrated an association between dietary and total body iron stores, with both being risk …